– Jag längtar hit till jobbet varje dag, berättar Ubah Nuur Robble, som efter nästan tio år med försörjningsstöd fick chansen att komma ut i arbetslivet via Ofta-projektet (omvandla försörjningsstöd till arbete) i Nyköpings kommun.

Projektet är ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och riktar sig mot människor som har försörjningsstöd och står ganska långt från arbetsmarknaden.

För Ubah Nuur Robble gjorde projektet att hon kunde börja arbeta på Strandsborgs förskola i Harg. Under ett års fick hon lön av kommunen i stället för försörjningsstöd. Kommunen fick i sin tur stöd av Arbetsförmedlingen.

Nu är året slut men Ubah Nuur Robble jobbar kvar. Arbetsförmedlingen har beviljat henne fortsatt stöd eftersom man bedömer att hon efter det kan få en fast anställning.

– Det är så roligt att få arbeta med barnen här och arbetskamraterna är så bra. Mina egna barn säger att jag är gladare i dag, och det stämmer. Jag hoppas att jag kan få en fast anställning, säger Ubah Nuur Robble.

Under de senaste åren har kostnaderna för försörjningsstöd ökat kraftig i Nyköping. Förra året slutade notan på närmare 60 miljoner kronor, vilket var ungefär 15 miljoner mer än beräknat.

Därför är det inte konstigt att det råder stor politisk enighet om att fler måste göra resan från försörjningsstöd till anställning.

Kommunalråd Urban Granström (S) anser att Ofta-projektet, som sjösatts av den nuvarande majoriteten, är rätt väg att gå.

– Jag har träffat människor som fått anställning via Ofta och sett vad det betyder för dem. Så jag vet att modellen fungerar, säger han.

Oppositionsrådet Anna af Sillén (M) vill i stället se att kommunen inför en modell som Alliansen kallar Nyköpingsinitiativet.

I Nyköpingsinitiativet är tanken att kommunen ska arbeta med matchning och hitta lämpliga jobb för deltagarna i näringslivet. I Ofta-projektet handlar det enbart om kommunala arbeten.

– Dessutom ska försörjningsstöd och arbetsmarknad vara en stående punkt i politiken, till exempel vid kommunstyrelsemöten, säger Anna af Sillén.

För Ubah Nuur Robble spelar det inte så stor roll vilken modell som används. Hon är bara tacksam över att ha fått chansen att börja jobba på Strandsborgs förskola.

– Jag har egentligen inte mer pengar men det sociala i att ha en arbetsplats att gå till, har betytt väldigt, väldigt mycket för mig, säger hon.