I och med ägarbytet kommer Skavsta att vara en del av en koncern som tillhör de absolut största på den globala flygplatsmarknaden.

Redan i dag driver Vinci airport 36 flygplatser i sju olika länder. När köpet är genomfört kommer bolaget att driva 45 flygplatser i elva länder, däribland svenska Skavsta.

– Det ska bli riktigt spännande med ny ägare, säger Joakim Lindholm, verksamhetsansvarig för flygplatsdriften på Skavsta.

Nu kommer vi att ingå ett nätverk som består av ännu fler flygplatser

Joakim Lindholm

I dag ägs Airports worldwide av Omers, en kanadensisk pensionsfond. Omers och Vinci är överens om affären och själva ägarbytet ska ske senare under året.

Vad affären är värd har inte presenterats men olika medieuppgifter gör gällande att det handlar om tiotals miljarder kronor.

Joakim Lindholm ser framför allt fram emot att få ta del av den expertis och det kunnande som finns i Vinci, som alltså är en betydligt större aktör i branschen än Omers.

– Flygplatserna inom Airport worldwide har redan ett gott samarbete. Nu kommer vi att ingå ett nätverk som består av ännu fler flygplatser, säger han.

[fakta nr="1"]

Vinci airport kommer att äga 90,1 procent av aktierna i Skavsta flygplats AB. Nyköpings kommuns ägarandel på 9,9 procent omfattas inte av affären.

– Det känns bra att kommunen kvarstår som ägare. Vi är lokalt förankrade i Nyköping och det känns naturligt med en lokal ägare, säger Joakim Lindholm.

Urban Granström (S), kommunalråd i Nyköpings kommun, tror att affären är bra för Skavsta flygplats AB.

– Det är en stor aktör som träder in och det kan vara positivt. Vi har ett bra samarbete med den nuvarande majoritetsägaren och ser fram emot ett bra samarbete med den nya, säger han.

Under de senaste tre åren har Skavsta flygplats haft en positiv utveckling. Passagerarantalet har ökat från drygt 1,6 miljoner under 2014, till 2,1 miljoner passagerare förra året.

Flygplatsen är i dag den tredje största i Sverige vad gäller utrikestrafik och den femte största när även inrikes räknas med.

– Och framtiden ser bra ut. Trenden när det gäller flyget är att utrikesresorna ökar medan inrikesresorna minskar, säger Joakim Lindholm.

Skavsta flygplats AB har drygt 130 anställda men på hela flygplatsområdet jobbar ungefär 700 personer.