– Det fanns inget reellt alternativ för ett libertarianskt eller klassiskt liberalistiskt parti i Norge. Det har funnits tidigare, men de meddelade för ett tag sedan att de inte kommer ställa upp i några fler val på grund av för litet engagemang.

Hur kommer det sig att du hamnade i Norge?

– Jag var en av dem som flyttade till Norge när det var lite tungt i Sverige, och nu har jag fått barn och blivit kvar här. Mitt politiska engagemang startade för två år sedan.

Hur stort är Liberalistene?

– Vi närmar oss 2 000 betalande medlemmar och är snart det största partiet utanför stortinget. Det är ett parti framför oss, Rødt, men all statistik pekar på att vi kommer vara förbi dem innan valet (september 2017, reds. anm.).

Vad handlar er politik om?

– Allt grundar sig i friheten för individen och all vår politik utgår därifrån. Vi kommer alltid att vara emot alla inskränkningar av den individuella friheten.

Hur var den långa bilresan till Brønnøysund?

– Vi gjorde en slags happening av det och körde livesändning i bilen och hade lite tävlingar för våra medlemmar. När vi kom fram skålade vi i champagne.