Jättelokan är en stor växt som sprider sig mycket snabbt, bland annat utmed vägar och järnvägar där den konkurrerar ut annan vegetation.

Trafikverket införde en nationell plan förra året för att utrota växten man tampas med i framförallt Stockholmstrakten och Skåne. Även Trosa kommun har identifierat stora mängder under det senaste året och EU svarlistade nyligen jättelokan som Nyköping varit relativt förskonat från - fram tills nu.

Den två till tre meter höga växten har börjat bre ut sig på en av öarna i skärgården, vid Ängstugan mot stadsfjärden och vid järnvägen i Ålberga där Trafikverket nyligen attackerade den med kemisk ogräsbekämpning.

Projektledaren Jörgen Säleby på Trafikverket får flera samtal och mejl dagligen från kommuner och privatpersoner som identifierat växten på flera håll runt om i landet.

– Just nu fångar vi upp läget. Men det räcker inte om vi bara bekämpar växten på vår mark, säger han.

En moderplanta får tiotusentals ihärdiga små frön som kan gro upp till sex år efter frösättning. De sprids snabbt på djur, människor eller tåg och konkurrerar ut andra växter.

Det tar därmed flera år att bekämpa växten och Nyköpings kommun tar spridningen på allvar.

– Jag tror att det kan segla upp som ett problem på sikt. Det är viktigt att man kontaktar kommunen om man fårjättebjörnloka påsin tomt, säger Helena Göransson på den tekniska divisionens parkenhet.

– Det är första året som jag har varit med om att vi behöver göra något åt den. Det verkar som att den håller på och sprider sig över hela landet. Det är en invasiv art som man varnar för, fortsätter hon.

Kommunen tar kål på växten med 100 grader varmt vatten. Privatpersoner som vill bekämpa växten på egen hand kan hugga av den tjocka stammen och sedan täcka platsen med svart plast så att den inte exponeras för sol och kommer upp igen, informerar Helena Göransson.

Om man inte vill täcka området, är det även möjligt att ta kål på växten med bekämpningsmedel. Det är dock inte någonting som kommunen vill uppmana till eftersom gifter då sprids i naturen.

Både Helena Göransson och Jörgen Säleby understryker vikten att ha skyddskläder och handskar när man handskas med växten.

– Jättelokan är giftig. Det är inte farligt att ta eller känna på den. Men man ska inte bryta av den. Då kan man få tredjegradens brännsår av saften, säger Jörgen Säleby.