Anders Törnqvist är projektledare på Pwc, som genomfört granskningen på kommunens uppdrag. Han säger att många andra kommuner har genomfört motsvarande granskningar och kommer fram till liknande slutsatser: Beställar-utförarmodellen leder till svårigheter att utkräva ansvar och att orientera sig i de olika rollerna.

– Den här modellen har säkert gjort mycket gott. Kommunerna har tvingats räkna på saker och se vad de verkligen kostar, vilket har bidragit till utveckling och effektivisering. Men den är helt klart krånglig. Tjänstemännen måste hålla reda på både vad och hur saker ska göras.

Han säger att nämndansvariga tjänstemän har en nyckelroll, en komplicerad roll där det är svårt att inte bli politisk när de tittar på vad som ska göras och ska skapa förslag utifrån det.

– Många kommuner har nu gått tillbaka till en traditionell förvaltningsmodell, där nämnderna har ett helhetsansvar för både vad som ska göras och hur, säger Anders Törnqvist.

Han är inne på att beställar-utförarmodellen gjort att många inom kommunerna nu tänker mer affärsmässigt. Den erfarenheten kommer att vara till nytta även om man byter modell.

– Men ingen organisation är utan problem, konstaterar han.