Urban Granström tycker visst att kommunen ser till landsbygdens intressen när det gäller Ostlänken. Men just Skavstastationen är inte till för pendlarna, förklarar han.

– Utgångspunkten är att arbetspendlingen ska ske där det är som mest tillgängligt och det är i Nyköping. Skavstastationen är till för att försörja Skavsta.

Medan kritikerna från landsbygden anser att det finns för få parkeringsplatser vid resecentrum tycker Urban Granström att bussarna är viktigare.

– Det viktigaste för landsbygdstrafiken är byten mellan olika typer av kollektivtrafik och det bör ske i Nyköping. Om vi vill att fler ska åka kollektivt måste vi flytta ihop buss och tåg, säger han.

De som förespråkar en station på bibanan pekar på fördelen med fler turer om alla tåg går både till Nyköpings resecentrum och till Skavsta.

– Det kan man diskutera, säger Urban Granström.

– Och Skavsta är inte bara Nyköpings intresse utan ett nationellt intresse. Det är vår främsta kritik mot Trafikverket. Eftersom de inte driver den frågan måste vi göra det.

Men Urban Granström anser att även Nyköpingsbornas intressen drivs av kommunledningen.

– Det är därför vi satsar på halvtimmestrafik. Det är en massiv satsning vi gör på tågtrafiken. Det kommer bli ännu mer med Ostlänken, det gör vi i allra högsta grad för Nyköpingsborna.