På onsdagen sprang de ut, de 16 elever som under ett år utbildat sig till lärarassistenter vid Nyköpings folkhögskola.

Som lärarassistent kommer man fungera som en brygga mellan elever och pedagogisk personal, att vara mentor åt vissa elever och hjälpa dem såväl socialt som i lärandet.

Uppdragen kan se lite olika ut då behoven varierar från skola till skola. Allt från frånvarorapportering, fixa information till vårdnadshavare eller anpassat material till studerande, ordna inför utvecklingssamtal och nationella prov och så vidare.

I kursen har bland annat ingått utvecklingspsykologi, grupprocesser och konflikthantering, specialpedagogik och dessutom en gedigen praktik.

Att regeringen i sin vårändringsbudget för 2019 satsat 475 miljoner kronor på att bland annat fler lärarassistenter ska anställas i skolan visar också på vikten. Detta anslag för statsbidraget beräknas bli 500 miljoner kronor per år från och med nästa år. Dessutom ska Skolverket få i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna.

– Nu hoppas vi att kommunens skolor får en rejäl del av satsningen så att rektorerna kan anställa, säger Petra Karlsson, kursansvarig på Nyköpings folkhögskola.