Nu inleddes rivningen av det hus där fotvården tidigare huserat. Denna rivning beräknas ta ett antal veckor och när detta är klart och urschaktat fortsätter man på andra sidan, där den nu stängda "gamla" huvudentrén finns. Det är OLB entreprenad som ska utföra arbetet.

Varför river och bygger man just så här?

– Dels är det ett väldigt gammalt hus, drygt 100 år. Dels handlar det om logistiken och kommunikationen som gör det naturligt med en ny huvudentré just här. Det är förberett för att bygga åt det här hållet, sa Jonny Niskanen, tf enhetschef på fastighetsservice och pekade upp mot hus på andra sidan byggda 1962 och 1974.

Artikelbild

| Monica Johansson (S), regionråd, rent symboliskt bakom spakarna när det rivs på lasarettsområdet i Nyköping för att ge plats åt den nya tidens sjukvård.

I botten på det kommande 12 000 kvadratmeter (motsvarande ungefär två fotbollsplaner) stora huset ska den nya huvudentrén finnas så småningom och därtill bland annat den radiologiska verksamheten med ny magnetröntgenkamera

– Det blir en hel planering för hela sjukhuset, med akutverksamhet som hänger ihop. Ett helhetstänk ligger i botten, förklarade regionrådet Monica Johansson (S).

Investeringen som nu görs är enorm rent ekonomiskt, byggnaden som ska tillkomma sedan är planerad att gå på cirka 370 miljoner kronor, men att hela den stora pågående processen kommer kosta miljardbelopp.

– Investeringen är oerhört viktig med tanke på att vi behöver förnya, utveckla och förbättra vår hälso- och sjukvård. Byggnationerna hänger ihop med det vi bedriver inne i huset. Vi behöver moderna lokaler som stöttar det moderna arbetet, där flödena inom behöver hänga ihop och ge personal och patienter en bra situation. Det här betyder mycket för Sörmlands framtid och ger även en del arbetstillfällen, sa Monica Johansson vidare.

Rent symboliskt var det Monica Johansson själv som fick klättra upp i grävmaskinen och sätta sig bakom spakarna.

– Men jag tror inte någon hade varit riktigt bekväm om jag hade börjat svinga skopan, menade Monica Johansson.

I stället lämnade hon plats för betydligt mer vane Robin Granfors som fick göra det första spadtaget, eller snarare rivningstaget.

– Jätteroligt att vi kommer i gång. Jag ska med stor spänning följa hur det växer fram, sa Monica Johansson.

Allt rivningsarbete av husen som kallas N6 och N1 beräknas vara klart i slutet av juni.