SN har tidigare sedan tidigare hävdat att tester utfördes men har nu ändrat sig.

– Jag levde i tron att det fanns grundläggande undersökningar i samband med att skolan etablerade sig. Det ska ju ske, säger Holmer.

Kombinationen av alla faktorer gjorde att Länsstyrelsen i höstas krävde att området ska undersökas noggrant.

– Jag inte hört något från vare sig kommunen eller fastighetsägaren, säger Holmer som fortfarande väntar på undersökningar i området.

– Länsstyrelsen var så tydlig i yttrandet över behovet av ytterligare undersökningar att jag inte är orolig över att undersökningar kommer att utföras.

Det handlar både undersökningar fysiskt på plats men också Naturvårdsverkets vägledning för riskbedömningar av förorenade områden.

Kungshem måste nu visa hur de ska hantera alla risker i området beroende på vad undersökningarna kommer fram till, alltså även den nuvarande skolbyggnaden.

Vad kan det här få för konsekvenser för huvudbyggnaden?

– Det som känns mest osäkert där är de klorerade föroreningarna. De måste visa vilken exponering man kan förvänta sig och hur de ska hantera det.

Hur orolig är du för barnen som går där i dag?

– Utifrån vad vi vet idag så är jag inte orolig för de barnen. Så som det ser ut nu så exponeras inga barn för föroreningar som ger akuttoxiska effekter. De flesta föroreningar ger en ökad hälsorisk på längre sikt.

Det spelar dessutom roll att skolan vill utöka med yngre barn som bedöms som mer känsliga för exponering av föroreningar .

Frida Halling, miljöinspektör vid Nyköpings kommun, har gjort bedömningen att skolverksamheten kan fortsätta, men kräver att skolan ska göra en riskbedömning.

– Vi har inte bedömt det som en akut risk. De uppgifter vi har fått är att det är torrt i källaren och att det är ventilerat, säger hon.