Plåtarbeten på Pressbyråns tak vid bussterminalen, arbetarbostaden bakom Folkhögskolan, Svalsta skola och gymnastiksalen på Gripenskolan är några jobb som har utförts av Nordvall bleck och plåt för Nyköpings kommun. Fakturor som har skickats till kommunen ser, vid en första anblick, ut som vilken faktura som helst. Men det finns ytterligare dokument som aldrig visas för kunden. De kallas efterkalkyler och SN har sett dessa dokument som visar hur summorna för olika arbeten har skrivits upp.

Det är första gången jag ser det här

Göran Adolfsson, upphandlingschef
Artikelbild

Fakturor.

Genom att skriva upp fler antal timmar – för en låg timpenning – än vad som har gått åt för jobbet tycks Nordvall bleck och plåt ha överfakturerat många av sina kunder. På fakturan som skickas till kunden står ett antal timmar som har arbetats, men på den för kunden hemliga efterkalkylen framgår hur många timmar som egentligen är arbetade. Och hur stor vinsten är på varje enskilt jobb.

Redan under förra året fattade tjänstemän på Kommunfastigheter misstankar om att något inte stämde med fakturorna. Priset stack ut och framför allt antalet arbetade timmar. Kommunen anlitade en konsult som konstaterade att antalet angivna timmar på fakturorna översteg vad som var rimligt i flera fall. Över tusen timmar för mycket hade Nordvall bleck och plåt fakturerat, ansåg kommunen, som därmed höll inne med betalningar och hotade med en rättslig process. Det hela slutade i en förlikning i slutet av förra året.

De efterkalkyler som SN har tagit del av är daterade 2014, innan företaget hade ramavtal med Nyköpings kommun. Men de visar dels hur antalet timmar har skrivits upp i den del av fakturan som skickas till kommunen och dels hur stor vinst Nordvall bleck och plåt har gjort på varje jobb.

En normal vinst, enligt andra i branschen, kan normalt ligga på runt tio, tolv procent.

– Har man 15 procent i vinst har man gjort ett bra jobb, säger en person i branschen.

En annan person talar om minst tolv procents vinst för att gå runt på ett jobb.

– 25 procent då har man gjort ett riktigt bra jobb, sedan börjar det nog sticka i ögonen, säger han.

På efterkalkylerna för Nordvall bleck och plåts jobb till kommunen framgår att företaget har gjort en vinst på 41 procent i ett fall. Antal arbetade timmar står på fakturan som 18, men i efterkalkylen framgår att de egentligen var tio.

Förfarandet liknar de efterkalkyler som en annan takläggare i Nyköping, Kempes plåt och klimatcontroll, skickade till Nyköpings kommun 2012 och 2013 för bland annat rensning av hängrännor, uppgifter som lämnades in av en anonym källa till kommunen och ledde till att kommunen polisanmälde Kempes.

På andra fakturor till kommunen har Nordvall gjort en vinst på 59 procent, 69 procent respektive 85 procent.

Göran Adolfsson är upphandlingschef i Nyköpings kommun, men är försiktig med att uttala sig när han ser efterkalkylerna.

– Det är första gången jag ser det här. Spontant låter det högt, men jag vill inte kommentera mer än så för jag kan inte just den här branschen, säger han.

– Som kund tycker man väl alltid att det är dyrt.

Det är jättebra marginal, men det är inte så mycket vi kan göra åt det

Mikael Karlsson, chef för Kommunfastigheter

Att ramavtalet gick till Nordvall bleck och plåt var resultatet av en tvist. Ramavtalet innebär att alla kommunens plåt- och takarbeten under en viss summa går till det företaget.

Till en början var det Kempes som vann Nyköpings kommuns upphandling av takarbeten. Men Nordvall bleck och plåt överklagade och hänvisade till en formell miss, ett mellanslag i en kolumn där man inte ska kunna ändra uppgifter, och fick rätt i domstol. Kempes diskvalificerades och ramavtalet gick till Nordvall bleck och plåt.

Mikael Karlsson är chef för Kommunfastigheter i Nyköpings kommun.

– Det låter väldigt högt, men samtidigt vet vi inte vilka kostnader som sen tillkommer för entreprenaden, säger han om vinsterna.

Hade det varit inom ramavtalet hade timkostnaden varit för hög, konstaterar han, men fakturorna är från tiden före ramavtalet.

– Det är jättebra marginal, men det är inte så mycket vi kan göra åt det, säger han.

Roger Nordvall som äger Nordvall bleck och plåt, och som även var arbetsledare på Kempes, under tiden för fakturorna som polisanmäldes, har valt att inte träffa Södermanlands Nyheter för att kommentera fakturorna.

Nordvall: "Kan inte vara korrekt"

Roger Nordvall, ägare av Nordvall bleck och plåt, har inte velat träffa SN, men uppger att efterkalkyler sällan speglar samtliga av de arbeten och merkostnader som uppkommer i ett projekt. Han har inte velat träffas för att gå igenom fakturorna och de efterkalkyler som SN har tagit del av och inte heller velat prata på telefon. I ett mejl till SN skriver han att efterkalkylerna inte stämmer.

Så här skriver han: "För att en efterkalkyl dock ska kunna ge en rimlighet krävs därtill att de fylls i sin helhet med korrekta uppgifter. Om det förhåller sig som du säger, att dessa kalkyler visar en vinst på uppemot 70 %, kan jag inte annat än att dra en slutsats om att kalkylerna inte speglar verkligheten och tar inte hänsyn till det faktiska arbetet eller inte heller de faktiska kostnaderna. Kalkylerna kan således inte vara korrekt ifyllda utifrån de förutsättningar som har förelegat i de aktuella projekten."