Fredagens dragplåster på Folk och kultur i Eskilstuna är partiledaren Annie Lööf (C) som kommer till Eskilstuna för att presentera hur Centerpartiet ser på kulturpolitiken. Lööf pratar i en halvtimme på samma scen som kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) talade på under onsdagen, Utställartorget i Stiga Sports Arena, dit det är fri entré.

Ett mindre evenemang, men en stor fråga i samhällsdebatten, diskuteras på Torget i Munktell Science Park i samma stad. Där handlar det om källkritik och den som presenterar ämnet är SN:s nyhetschef och Sörmlands Medias chef för sociala medier, Janna Holmqvist. Hon håller ett anförande innan paneldiskussionen.

– Ett superviktigt ämne som vi aldrig får sluta prata om. Diskussionen presenteras med att utebliven källkritik hotar vår demokrati, och så är det verkligen. För vad händer om vi bara sväljer allt vi ser med hull och hår? Ett sådant samhälle skulle kunna bli ganska otäckt, säger Janna Holmqvist.

Olof Jonmyren, politisk redaktör på Södermanlands Nyheter, modererar diskussionen. Malin Klintholm, bibliotekskonsulent vid länsbiblioteket Sörmland, och Maria Nilsson från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är med i samtalet.

– Det här är en samhällsutmaning. Fler källkritiskt medvetna medborgare ger ett starkare samhälle. Vi kommer att prata om varför källkritiken har blivit ett viktigt ämne som berör både medier och myndigheter, säger Olof Jonmyren.