Målarmusslan finns bara kvar på ett fåtal platser i landet, är rödlistad och omfattas dessutom av artskydd. Länsstyrelsen ser allvarligt på det inträffade och har polisanmält Kilaåns regleringsföretag, som genomförde arbetet, för artskyddsbrott.

– Det här gör inte till att målarmusslan kommer att utrotas. Men just på den här specifika platsen av Kilaån är det naturligtvis inte bra för populationen, säger Robin Davies naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Kilaåns regleringsföretag har rensat ån sedan 1920-talet. När målarmusslan fick artskydd tvingades man söka dispens för att kunna göra arbetet, något som beviljades för årets arbeten.

I villkoren står det att arbetet måste stoppas om "fler än enstaka (5) musslor påträffas". Och att en person med kunskap om målarmusslan ska finnas på plats och titta efter musslor i de massor som grävs upp.

Enligt länsstyrelsen har Kilaåns regleringsföretag brutit mot dessa villkor, och dessutom mot ytterligare ett par villkor.

– Det är ganska stor skillnad på fem musslor och 550, säger Robin Davies.

Lars Torstensson, ordförande i Kilaåns regleringsföretag, medger att man inte är "utan skuld", men han anser att även länsstyrelsen har gjort misstag.

– Hade länsstyrelsen satt vettiga villkor och pratat med oss innan, hade detta aldrig uppstått. Nu rider de på sina höga hästar, säger han.

I villkoren står det att ni ska stoppa arbetet om fem musslor påträffas. Ni tog upp 550 utan att det stoppades. Hur kunde det gå till?

– Det stod bara musslor och vi tänkte att det handlade om just målarmusslor. De borde ha skrivit att arbetet skulle stoppas om "fem musslor, oavsett art" påträffades.

Enligt villkoren skulle en person med kunskap om målarmusslan finnas på plats och titta på samtliga musslor som kom upp. Varför gjordes inte det?

– Vi hade en sådan person. Men vid något tillfälle blev grävmaskinisten ensam på platsen.

Polisens nationella avdelning (NOA) hanterar misstänkta artskyddsbrott. Enligt Benny Beutelrock, som handlägger den polisanmälan som gjorts mot Kilaåns regleringsföretag, kommer ärendet att ges till en åklagare.

– Åklagaren får sedan bestämma hur vi ska gå vidare med det här, säger han