Arif Korkut, som bor granne med Pelles lusthus sedan i höstas, fick läsa i SN om att ägaren till det anrika lusthuset, Svenska kulturpärlor, skulle få förtursrätt att köpa marken mellan dem. Här finns planer på att bygga inte hade fått någon information om. Nu överklagar han kommunens beslut till förvaltningsrätten.

Parallellt pågår en process med anledning av de sättningar som har gjort att Pelles lusthus har tvingats att hålla stängt sedan i somras. I sin överklagan frågar sig Arif Korkut om beslutet är en "kompensationsaffär" då Svenska kulturpärlor har ställt krav på kommunen med anledning av sprickorna i golvet på Pelles lusthus.

Han påpekar också att om kommunen hade informerat om att marken var till salu så hade säkerligen flera entreprenörer varit beredda att köpa den och på så sätt skulle kommunen kunna få ett bättre pris.

Artikelbild

Arif Korkut bor granne med Pelles lusthus. Nu överklagar han kommunens beslut att ge Svenska kulturpärlor förtursrätt att köpa marken som i dag är parkering.

Ännu en punkt i överklagandet handlar om parkeringsplatserna. En försäljning skulle ytterligare begränsa antalet parkeringsplatser, skriver han, något som det redan finns ont om i centrala Nyköping, enligt Arif Korkut. Den senare invändningen har också Centerpartiet tagit upp i samband med att beslutet fattades. I ett särskilt yttrande konstaterade partiet att det är positivt med utveckling och byggnation men att parkeringsmöjligheterna i staden måste ses över då en utbyggnad av området gör att parkeringsplatser försvinner.

Nyköpings kommun svarar i ett yttrande till förvaltningsrätten att kommunen har en betydande "om än inte obegränsad" handlingsfrihet när det gäller hur den hanterar fastigheter. I tidigare, liknande fall, har kommuner inte behövt använda sig av anbudsförfarande.

Svenska kulturpärlor, eller Åströms museer och samlingar AB som företaget bakom verksamheten heter, driver redan restaurang på platsen och behöver mer mark för att kunna utveckla verksamheten. Då företaget ska stå för plankostnaderna kan beslutet inte ha inneburit att ett enskilt företag har gynnats felaktigt, konstaterar kommunen.