Anledningen till att kommunen väljer att göra parkeringen avgiftsbelagd är att den ofta är full med fordon som inte ska stå där. Avgiften kommer att vara 6 kronor i timmen och 100 kronor per dygn. Parkeringen kommer endast att betalas via mobilbetalning. Precis som tidigare kommer man att kunna parkera högst två dygn i sträck. På parkeringen finns också åtta laddningsstolpar med el. 

Grusparkeringen bredvid husbilarna kommer också förändras och där kommer hela parkeringen att ha förbud mot husbilar på hela parkeringen. Orsaken till att parkeringsförbudet utökas är främst på grund av skyddszonen med eldningsförbud och att det varit platsbrist för bilar.