Arbetsmiljöverket har vid en inspektion på Ica-butiken hittat flera brister. En av bristerna var att personalen inte var uppdaterade på de rutiner som butiken har vid hot och våld. Arbetsmiljöverket har också sett en brist i att alla moment där det finns risk för personalen att få arbetsmiljöskador inte har undersökts. Det ska handla om riskfyllda moment vid lyft av mejeriprodukter och läsk. Butiken ska se till att uppdatera sin riskhantering med de här momenten. Två andra brister var att frysen inte hade någon larmanordning vid inlåsning och att det var länge sedan HLR-utbildning genomfördes av de anställda. I slutet av november ska alla brister i butiken vara åtgärdade.