Länsstyrelsen i Sörmland deltar sedan tidigare i ett projekt med 13 andra län, i projektet genomförs kontrollerade eldningar i naturvårdsskyddade skogsområden.

– Det här görs för att det finns många djur- och växtarter som är ampassade efter och helt beroende av bränd skog. Historiskt har det brunnit mycket mer i skogen än vad det gör nu, säger Per Folkesson, biolog på Länsstyrelsen.

Framför allt var det barr- och tallskogar som tidigare brann i större omfattning, men i takt med att vi har blivit bättre på att släcka skogsbränder så har vissa arter kommit i kläm. Naturvårdsbränning blir då ett sätt att kompensera för bristen på naturliga bränder, förklarar Per Folkesson.

Hur påverkas djurlivet av bränderna?

– Flera skalbaggar, bland annat den sotsvarta praktbaggen, är extremt anpassad just till brand. Den kommer direkt att gynnas av detta. I ett längre perspektiv så får man mer lövträd i skogar som har brunnit och då gynnas arter som är beroende av det som hackspett till exempel. Det är många arter som gynnas i olika tidsskeden efter en brand.

2015 genomfördes en bränning i Fjällmossens naturreservat mellan Stavsjö och Ålberga och Länsstyrelsen har konstaterat flera positiva resultat i området efter det.

– Både svedjenäva och brandnäva har dykt upp, det var väldigt roligt för det är växter som inte har synts där innan. De har sina frön vilande i marken och kan vänta 50-100 år på en brand. Så de fick chansen att blomma upp och sätta nya frön.

I dag, torsdag, ska en fyra hektar (40 000 kvadratmeter) stor myrholme vid Fjällmossen sättas i brand. För projektet passar den torra väderleken, och den höjda risken för skogsbrand, bra.

– Det ligger i sakens natur att det bara går att bränna när det är hög brandrisk, det är då det har brunnit historiskt och det är då man kan göra säkra bränningar, säger Per Folkesson.

Vid lunchtid planerar Länsstyrelsen att sätta igång och man har vidtagit säkerhetsåtgärder.

– Vi har egen personal på plats så länge det behövs och vi har tillgång till många slangar och pumpar.

Bränningen är tänkt att pågå under eftermiddagen och kvällen, lite beroende på vädret kan det sedan fortsätta pyra i området under ett par veckor, något som bevakas av Länsstyrelsen.

Även Nynäs och Askö är två områden där naturvårdsbränningar planeras i år. Projektet var tänkt att avslutas under 2019, men det kan bli fler bränningar även efter det.

– Det kommer nog att rulla på även under 2020, sedan har vi börjat skissa på en fortsättning. Förhoppningsvis kommer vi att kunna fortsätta med detta, säger Per Folkesson.