Stora planer smids för Nöthagenområdet, precis norr om dagens järnvägsstation och det kommande resecentrumet. Fastigheterna köptes för några år sedan av det relativt nybildade Samhällsbyggnadsbolaget med Ilija Batljan, tidigare vice vd:n för Rikshem, i spetsen.

Mellan Wedholmsbron och Norra Bangårdsgatan vill man bygga en helt ny stadsdel med plats för bostäder, förskola, skola, restuaruranger och företagslokaler.

När SN skrev om jätteprojektet för lite drygt ett år sedan var det 800 lägenheter som det planerades för, nu är budet 1300 lägenheter. 800 av dessa bygger Samhällsbyggnadsbolaget tillsammans med HSB.

Artikelbild

– Planen tillåter lägenheter och stadshus på några ställen. Det handlar om ganska många femvåningsbyggnader och längre in mot området planeras för lite lägre byggnader på två eller tre våningar, säger Sofia Buhrgard, planarkitekt på Nyköpings kommun.

Flera av företagen som har haft sin verksamhet i dagens industriområde har flyttat eller kommer att flytta från Nöthagen.

Slakthusets framtida status har varit osäker, men enligt det förslag som ska ut på samråd som kommer det att bevaras.

Nya Nöthagen ska även få eget torg vid det planerade resecentrumet och i anslutning till det vill kommunen anlägga en större park.

Med anledning av den mångåriga industriverksamheten i området finns det miljögifter i marken som behöver saneras.

– Det har gjorts prover och det kommer behövas sanering i delar av området. Det är framförallt i området kring Wedholms som det finns mycket föroreningar i marken, säger Sofia Buhrgard.

På nämndmötet 28 augusti förväntas bygg- och tekniknämnden fatta beslut om en samrådsperiod mellan 5 september – 5 oktober, då har berörda Nyköpingsbor möjlighet att tycka till om planerna.

17 september kommer kommunen även att hålla ett informationsmöte och visa illustrationer över området.