Åtal väcktes mot mannen och under onsdagen inleddes förhandlingarna i Nyköpings tingsrätt.

– Jag tycker det här är viktigt utifrån det perspektiv som jag haft hela tiden. Det handlar om ett slag mot mig som ansvarig utgivare, mot demokratin och mot den roll som vi har i demokratin, sa Marie Hillblom, strax innan det var dags att gå in i rättsalen.

Ärendet behandlades snabbt av tingsrätten, som meddelade dom en dryg timme senare. Mannen dömdes för ofredande, med 30 dagsböter à 230 kronor som påföljd. Det är lägsta möjliga påföljd i sammanhanget. Utöver det ska mannen också betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Marie Hillblom är nöjd med utfallet, men hade samtidigt hoppats på en starkare markering från tingsrätten.

– Det är väl bra att det står klart att det inte är okej att angripa en ansvarig utgivare. Men jag tycker det här är problematiskt också. Både jag och den åtalade hade ett behov av att berätta om bakgrunden till det här slaget, men det belystes inte, säger hon.

Jeanette Gustafsdotter, vd för branschorganisationen Tidningsutgivarna, mottog nyheten om domen på ett liknande sätt.

– Det var glädjande att han blev dömd, men jag är starkt kritisk till att man inte har tagit hänsyn till rollen som ansvarig utgivare i domskälet eller i påföljd. Slaget var inte riktat till henne som privatperson, det var riktat till henne i egenskap av chefredaktör. Det är att betrakta som ett hot mot demokratin, säger hon.

Gustafsdotter exemplifierar med ett annat mål, där rättsväsendet i flera instanser agerade annorlunda.

– Det var ett mål om olaga hot, där en man hade hotat Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen, och Frida Boisen, dåvarande chefredaktör på GT. Där markerade tingsrätten och hovrätten att eftersom hotet framfördes mot chefredaktörer så var det att betrakta som extra allvarligt. Det borde man ha gjort även här, säger hon.