Några dagar innan jul tog maten slut under lunchen på Arnöanstalten.

Enligt den anmälan som har skickats till Justitieombudsmannen (JO) så påtalade fångarna matbristen för personalen, som däremot inte gjorde något åt saken, hävdar anmälarna.

Det hela slutade med att flera av de intagna fick klara sig hungriga eftersom någon ny mat aldrig levererades.

Inte mindre än 20 fångar har skrivit en anmälan efter händelsen och de anser sig ha fått sina rättigheter kränkta.

”Vi måste äta. Även fast vi är dömda brottslingar är vi människor.”, står det i en av anmälningarna.

Enligt några av fångarna så har det även hänt tidigare att de har blivit utan mat.

Anstalten har JO-anmälts två gånger tidigare i december, det har då rört en alldeles för hal rastgård.