Ett kanadensiskt bolag vill leta mineraler på Tunabergshalvön. Området är betydligt större än de områden som i dag undersöks av andra bolag (se separat faktaruta). Det handlar om ett område som är stort som 7000 normalstora fotbollsplaner.

Bolagets första ansökan kom in i juni. Några månader senare sa Nyköpings kommun, som är en av flera remissinstanser, nej till ansökan. Kommunstyrelsens ordförande, Urban Granström (S), förklarar varför man avstyrkte:

– Som vi såg det skulle förslaget inte ha påverkat naturintressen på ett bra sätt, exempelvis Simonsbergets naturreservat, där det förekommer bergsuvehäckning. Dessutom finns det människor bosatta i området, vilket företaget påstår att det inte gör i ansökan, säger Urban Granström, och fortsätter:

Artikelbild

Koppartorp hade gruvdrift Den gamla "Storgruvan" i Koppartorp. Rakt fram syns en stor grotta – en av flera platser där berget öppnar upp sig.

– Så länge naturvärden i området riskerar att äventyras kommer vi aldrig godkänna någon gruvdrift, säger han.

Det kanadensiska bolaget, Canadian cobalt project inc, är ett dotterbolag till en batteritillverkare. De, som behöver bland annat kobolt i produktionen, lät sig inte nedslås av kommunens negativa besked. I stället lämnade de in en reviderad tillståndsansökan, som nyligen behandlades av kommunens miljöenhet.

Per Berggren, chef för miljöenheten, säger att allt talar för ännu ett nej från kommunens sida.

– Den här gången gäller det ett ännu större område, som allt som allt är ungefär en mil långt och en halvmil brett. Så sett ur vår synvinkel är det ännu sämre än det förra förslaget, säger han.

Läs mer: Husägare:"Ingen köper ett hus där det kan bli gruva"

Man ska veta att undersökningstillstånd är en sak och gruvdrift är en helt annan. Det är myndigheten Bergsstaten som handlägger ansökningarna och de räknar med att ge svar till det kanadensiska bolaget under våren.

Det är väldigt liten sannolikhet att det kommer bli en gruva vid Koppartorp

Åsa Persson, Bergsstaten

Tiden för att yttra sig är snart slut och myndigheten konstaterar att de har fått in mängder.s

Undersökningstillstånd det första tillståndet i en lång kedja, och det är väldigt sällan ett sådant landar i en gruva.

Enligt Åsa Persson, bergmästare på Bergsstaten och myndighetens högsta chef, talar statistiken emot en gruva på Tunabergshalvön.

– Det är väldigt liten sannolikhet att det kommer bli en gruva vid Koppartorp, säger hon.

Roger Karlsson, ordförande för Tunabergs hembygdsförening, och bor i närheten av den gamla gruvan i Koppartorp. Han har intagit en avslappning inställning i fråga om bolagens intresse för Koppartorp.

– Det lär förmodligen bara rinna ut i sanden, säger han.