Fruängskällans äldreboende är platsen för Kristdemokraternas presskonferens som hålls samma dag som Svensk väljaropinions undersökning visar att Kristdemokraterna hamnar ovanför den magiska fyraprocentsspärren för första gången på tre år.

– Jag är inte förvånad. Vi har en bra politik och det är i valrörelsen vi som litet parti får chansen att komma till tals, säger en positiv Marita Göransson som är på plats tillsammans med KD:s andranamn Lars Lundqvist.

Kristdemokraternas förslag på satsningar är indelat i fyra punkter - familjen, äldre, skolan och arbete - med flera åtgärdsförslag inom varje område.

Familjepolitiken utgör basen i Kristdemokraternas valstrategi. Bland annat vill partiet införa fler alternativ till dagens barnomsorg där föräldrakooperativ och pedagogisk omsorg (tidigare dagmammor) ska finnas som alternativ. Man vill även införa flexibel föräldrapeng med möjlighet för vårdnadshavare att stanna hemma i upp till tre år.

– Familjen är viktig för oss. Vi tror att trygga familjer i förlängningen ger ett tryggt samhälle, säger Lars Lundqvist.

Äldreboendegaranti är en av partiets hjärtefrågor och man vill införa den för alla fyllt 85 år, utan behovsprövning. Målet är också att äldre som är i behov av hemtjänst ska ha max tio vårdgivare på en 14-dagarsperiod mot i dag, där äldre kan ha upp till 26 vårdgivare.

– Vi är också det enda parti som vill slopa pensionärsskatten helt. Pensionen är uppskjuten lön och ska betraktas som det, säger Marita Göransson.

När det gäller skolan vill man införa en elevhälsogaranti för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga, där unga som mår dåligt ska garanteras en kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. När det gäller storleken på skolor håller partiet fast vid linjen att små barn ska ha mindre skolor med lugn och ro, medan stora barn behöver andra utmaningar.

KD vill även slopa landstingen och tycker att staten ska vara huvudman för att skapa förutsättningar för en jämlik sjukvård i hela landet. Marita Göransson är medveten att det kommer ta tid att ställa om vården men ser det som absolut nödvändigt.

– Det gäller att sätta bollen i rullning, för vi kan inte ha det som i dag där bra vård hänger på vilken del i landet man bor.