Den segdragna tvisten om dämmet i Sibro har ännu ingen lösning. När frågan efter flera års utredningar till sist skulle prövas i mark- och miljödomstolen drog Nyköpings kommun tillbaka sin ansökan.

Men när domstolen nu avskriver målet slår den ändå fast att Nyköpings kommun måste betala rättegångskostnader för de sakägare som har anlitat advokater och tekniska experter under utredningens gång.

Hittills har kommunens arbete med Sibro-dämmet kostat cirka två miljoner kronor. Till det läggs nu alltså drygt en halv miljon kronor till länsstyrelsen och sakägarna.

Artikelbild

| Torsten och Inga-Britt Andersson, här med grannarna Christina och Lennart Sundqvist, får ersättning för advokatkostnader som de har haft i samband med utrednigen.

Men det är ändå mindre än vad sakägarna hade krävt. Totalt krävde närboende och länsstyrelsen tillsammans över en miljon kronor. Domstolen ansåg dock inte att de som bor en bit ifrån dämmet ska räknas som sakägare, då de inte skulle ha berörts så mycket av förslaget. De får alltså inte ersättning för sina advokatkostnader.

Det får däremot Torsten Andersson, som har mark i direkt anslutning till Sibro. Han får 100 000 kronor och de täcker drygt hälften av hans advokatkostnader.

– Egentligen borde vi ha fått mer, jag funderar på att överklaga, säger han.

Framför allt är han glad att alla planer på att göra om dammen och vattenspegeln till en rinnande fors har skrivits av. Åtminstone för tillfället.

Artikelbild

| Torsten Andersson växte upp intill Sibro och vill gärna ha kvar vattenspegeln.

– Jag tycker att det är bra för miljön och så får jag ha mina kräftor kvar. Vi sakägare och advokater ska träffas och fira med långbord intill dammen.

Men det är fortfarande stopp för fiskar som ska vandra mellan Båven och Lidsjön och så småningom måste processen tas upp igen. Men de boende kring Sibro kan troligen vara lugna med att det kommer att dröja.

Lagen ändrades vid årsskiftet och alla dammar i hela landet måste uppfylla moderna miljökrav. De tre kraftverken i Nyköpingsån är anmälda och i höst meddelas i vilken ordning landets dammar ska ses över och moderniseras. Även om det inte finns någon elproduktion vid dämmet i Sibro kanske den tas med i samma process.

– Det borde kunna finnas fördelar med det. Men det kan ligga så långt fram i tiden som 15 till 20 år, säger kommunjurist Tomas Wieslander.

Han är inte förvånad över domstolens beslut utan hade räknat med att kommunen behöver stå för rättegångskostnader för de som berörs.

– Men det blir lite som att vi är tillbaka på ruta ett. Ambitionen är att hitta en lösning, men de närboende var inte så förtjusta i den lösningen som vi föreslog.