Det var i samband med fredagens 24-timmarsstrejk som piloterna ventilerade oron för jobben via sin fackordförande Martin Lindgren.

Ryanair är den enskilt största operatören vid Skavsta. Om det nyckfulla irländska bolaget flyttar sin bas eller om bolaget havererar kan det få stora konsekvenser.

– Jag säger inte att det inte spelar någon roll om Ryanair försvinner men det är uppenbart att det finns en marknad för Skavsta över tid. Flygplatsen jobbar för att få fler operatörer, det är inte kommunens uppgift.

Ryanairs piloter runtom i Europa har strejkat för bättre arbetsvillkor. Enligt facket har det också handlat om möjligheten att organisera sig utan att riskera repressalier från ledningen och kulturen i företaget.

– För mig är det självklart att man har rätt att organisera sig och vara med i facket. Men flyget är tyvärr en bransch där alldeles för många har dåliga villkor för sina anställda, säger Urban Granström.

Nyköpings kommun har sedan länge ett marknadsföringsavtal med flygbolaget.

– Vi marknadsför Nyköpings kommun via Ryanair. Det är den bästa kanalen att nå besökare.

Oppositionsrådet Anna af Sillén, (M), säger att hon gärna skulle se fler flygbolag på Skavsta.

– Framför allt önskar jag ett större engagemang från regeringen. Skavsta kan avlasta Arlanda. Det skulle ge många bra effekter. Det vore en miljövinst att ta ner planen här i stället för att låta dem köa i luften norr om Stockholm. Med ett större statligt stöd kommer det fler bolag. Det vore bra för Skavsta.

Anna af Sillén är inte akut orolig för att Ryanairkonflikten ska leda till att bolaget försvinner.

– Det är för tidigt att dra sådana slutsatser. Jag hoppas att arbetskonflikten snart är löst. Och självklart ska de som arbetar ha bra arbetsvillkor. Både arbetstagare och arbetsgivare måste ha rimliga förutsättningar, säger hon.