De åtta konkursade bolagen i Rydbergskoncernen har skulder på totalt ungefär 180 miljoner kronor medan värdet på bolagens tillgångar stannar på cirka 70-80 miljoner kronor.

Det finns med andra ord en brist i bolagen på drygt 100 miljoner kronor, något som framför allt kommer att slå mot olika lokala och icke-lokala företag.

– Det finns ett stort hål i ekonomin. Sannolikt kommer leverantörsskulder på mellan 50 och 70 miljoner kronor inte att kunna betalas, säger Mats Emthén.

Artikelbild

Bolagens vd Inge Tallberg var på plats och intygade att konkursförvaltarens sammanställning var korrekt.

Flera av de bolag som har stora fordringar på konkursboet är storspelare inom byggsektorn. Teknikföretaget Caverion har till exempel en fordran på knappt fem miljoner kronor, NCC har en på drygt tre miljoner och Bravida har en på drygt sju miljoner.

En mängd halvstora och mindre bolag har fordringar på ett eller ett par hundra tusen kronor. Ett av dem är bolaget Hyrställningar i Nyköping AB, som har ett krav på Rydbergs bygg på drygt 117 000 kronor.

– Tyvärr händer något liknande varje år. Det är verkligen sura pengar men det är inte en så hög summa att den påverkar oss i någon större utsträckning, säger Oskar Andersson, delägare i Hyrställningar.

Den absolut största fordringsägaren är Sörmlands sparbank med ungefär 50 miljoner kronor. Utsikterna för banken att få tillbaka merparten av pengarna är goda, eftersom utlåningen har beviljats mot säkerhet i olika fastigheter.

De största tillgångarna i konkursbolagen är skärgårdsområdet Svärdsklova, en industrifastighet på Arnö och åtta villatomter på Trossgränd i Oxelösund.

– Det är i alla fall positivt i den här konkursen, att det finns förhållandevis säkra tillgångar i form av fastigheter, säger konkursförvaltare Mats Emthén.

Enligt honom är den ekonomiska situationen i konkursboet inte på något sätt extraordinär, med hänsyn till hur stora de olika konkursade bolagen var.

– Det är ungefär så här det brukar se ut efter konkurser i den här branschen och av den här storleksordningen, säger han.

Inge Tallberg, vd för Rydbergs bygg, är inte förvånad över storleksordningen på bolagens skulder.

– Nej, de framgår ju av räkenskaperna, så det är inga konstigheter, säger han men vill i övrigt inte kommentera konkurserna.

Konkursförvaltaren har nu sex månader på sig att upprätta en förvaltarberättelse. I den ska bland annat orsakerna till varför bolagen har hamnat på obestånd redovisas.