– Det har gått bra, jag tycker att det är en bra överenskommelse, säger Urban Granström (S).

Resecentrum beräknas kosta runt 300 miljoner kronor för Nyköpings kommun. Men delar kommer att byggas av kommunen och Trafikverket gemensamt och nu finns ett avtal som visar hur mycket var och en ska betala.

De gemensamma posterna, som broar och tunnlar, omfattar cirka 160 miljoner kronor och överenskommelsen innebär att Nyköpings kommun står för lite drygt hälften.

Artikelbild

I planen för nya resecentrum finns bussterminalen på södra sidan järnvägen och en infartsparkering på norra sidan. Det finns en oro bland boende i området att trafiken ska öka.

– Det handlar egentligen bara om hur man fördelar kostnaderna, men det är ungefär i linje med vad vi har räknat med, säger Urban Granström.

Johan Palmqvist, projektledare för resecentrum, tycker att avtalet är ett viktigt steg framåt i arbetet.

– Vi är jättenöjda att vi har ett medfinansieringsavtal. Det är otroligt viktigt, det visar att vi båda är överens om vad vi ska göra.

Samtidigt finns det boende i området som inte alls är lika nöjda med att arbetet med resecentrum fortsätter som planerat. Förra veckan hölls ett informationsmöte för närboende och det finns en oro för att trafiken ska öka, både i lasarettsområdet och på södra sidan där bussterminalen ska vara.

Ett 50-tal personer deltog och Johan Palmqvist är ändå nöjd med mötet.

– Det var bra frågor och vi är tacksamma för alla synpunkter. Det är en viktig del av processen. Jag har också full förståelse för att det kan finnas en oro för det som ska ske. Det är en stor förändring.