Redan förra året låg Nyköping i topp i länet på antal hemlösa och situationen beskrevs som kritisk. Den senaste undersökningen som presenteras på socialnämnden nästa vecka visar att läget har förvärrats kraftigt. I dag saknar 355 personer bostad i Nyköping. 2017, när Nyköping hade flest hemlösa i hela länet, var 280 personer utan bostad.

Före jul meddelades att Träffpunkten kritik mot Nyköpings kommuns sätt att hantera hemlösheten.