Försäkringskassan har fattat ett beslut om en kvinna i 45-årsåldern från Nyköping som ska ha fått för mycket ersättning gällande barnbidrag och föräldrapenning.

Det stora problemet är att kvinnan vid minst två tillfällen under de år hon haft dessa ersättningar vistats mer än ett år i sträck i utlandet, något kvinnan undanhållit från Försäkringskassan. En grundläggande förutsättning för att erhålla ersättningarna är att man bor eller arbetar i Sverige, omfattas av svensk socialförsäkring och att barnet som ersättningen gäller är bosatt i Sverige.

Kvinnan döms nu att betala tillbaka närmare 160 000 kronor inom 30 dagar annars kommer en dröjsmålsränta inträffa, en ränta som kan bli lägre om kvinnan och Försäkringskassan enas om en avbetalningsplan.

Kvinnan har framfört till Försäkringskassan att hon inte har någon inkomst, men Försäkringskassan anser att kvinnan som i dag är studerande bör få en lättare ekonomisk situation längre fram, varför en avbetalningsplan verkar rimlig.