Kommunikationsbyrån Tankbar i Nyköping var en av åtta anbudsgivare i den senaste upphandlingen av Bo i Nyköping-kampanjen och uppdraget att agera varumärkesstrategisk konsult åt Nyköpings kommun. Uppdraget är omfattande och värt mellan 3 miljoner och 4 miljoner kronor per år i åtminstone två år.

I först hand är det en politisk fråga

Pontus Lovehav, upphandlare
Artikelbild

Bo i Nyköping-kampanjen är en stor del i uppdraget varumärkesstrategisk konsult för Nyköpings kommun. I senaste upphandlingen gick uppdraget till en Stockholmsbyrå.

Men kommunen valde att ge uppdraget till Stockholmsbyrån Ehrenstråhle & co. Tiden att överklaga beslutet gick ut natten mot fredagen.

Läs mer:Ny byrå tar över Bo i Nyköping-kampanjen

Philip Saltskog på Nyköpingsbyrån Tankbar tänker inte överklaga, men tycker det är synd att kommunen inte anstränger sig för att ge det till en lokal byrå.

– Det borde finnas ett värde i att göra det lokalt, säger han.

Reglerna kring upphandling är hårda och det ska inte gå att styra upphandlingar i riktning mot vissa företag. Men just närhetsprincipen diskuteras då och då. Oppositionsråd Anna af Sillén (M) tycker exempelvis att kommunens upphandlingar ska användas som ett verktyg för att gynna det lokala näringslivet.

– Det är viktigt att lokala och mindre företag har möjlighet att vara med i hela eller delar av upphandlingar. Det finns många bra lokala byråer och det är viktigt att använda upphandlingsverktyget, säger hon.

Det omfattande uppdraget innefattar flera delar. Om det hade delats upp tror Philip Saltskog att flera Nyköpingsbyråer hade haft en bättre chans.

– Jag tror att ett par byråer till här i stan hade lämnat anbud om man hade delat upp det, säger han.

– Och jag är helt övertygad om att man skulle kunna hitta bättre och billigare kompetenser om man hade delat upp upphandlingen mellan två eller tre byråer. Och det hade varit bättre för Nyköping om uppdraget hade gått till byråer här.

Pontus Lovehav, som ansvarade för upphandlingen, bekräftar att då olika kompetensområden ingick i upphandlingen skulle den ha kunnat delas upp. Den möjligheten är dessutom något som alltid ska finnas med i beräkningen, enligt nya lagen om upphandling. Men i just det här fallet, förklarar han, var det behov som kommunikationsenheten hade beskrivit just en strategisk samarbetspartner.

– Man vill ha allt samlat under ett paraply och har förklarat att man vill ha ett anbud för hela behovet, säger han.

Om upphandlingar ska styras mot exempelvis lokala företag behövs politiska direktiv, enligt Pontus Lovevhav.

– I först hand är det en politisk fråga och då får man utreda vad som är möjligt att göra inom lagens ramar.

Jag är helt övertygad om att man skulle kunna hitta bättre och billigare kompetenser

Philip Saltskog, vd Tankbar