Hur mycket extra pengar ska de tre länsstyrelserna få för sitt arbete med Ostlänken? Så snart som möjligt vill de tre landshövdingarna ha svar från regeringen och föreslår en träff med infrastrukturminister Tomas Eneroth för att förklara situationen. Sörmlands landshövding Liselott Hagberg har skrivit till ministern tillsammans med sina kollegor i Östergötland och Stockholm, Elisabeth Nilsson och Åsa Ryding (tillförordnad landshövding) med sin begäran.

Ända sedan planeringsarbetet för Ostlänken startade 2013 har länsstyrelserna i Sörmland, Östergötland och Stockholm begärt ett besked om vilken ekonomisk kompensation länsstyrelserna ska få för sitt arbete. Framför allt behövs ny personal för att arbete med hela planerings- och prövningsprocessen, något som innebär en stor arbetsbelastning. Arbetet ställer högra krav på samordning, kunskapsöverföring och förankring mellan olika aktörer för att det ska vara möjligt att få till en bra byggstart, skriver de tre landshövdingarna i ett brev till infrastrukturministern.

Det uteblivna beskedet om hur mycket resurser länsstyrelserna får för Ostlänkenarbetet har lett till att de har tvingats prioritera ner arbetet. Samtidigt ökar den generella arbetsbelastningen inte minst på grund av det ökande bostadsbyggandet.

Artikelbild

De tre landshövdingarna vill träffa infrastrukturministern inom kort för att diskutera Ostlänken.

Det är av största vikt att regeringen så snart som möjligt ger dem besked, skriver de, och tillägger att de ser fram emot ett möte med ministern inom kort.