Efter att Nyköpings ridsällskap gått i konkurs och ridskolan slog igen år 2016 beslutade politikerna att bygga en ny anläggning för hästsporten. Från början var planen att öppna år 2020. Nu ser det ut som om glappet mellan ridskolan på Bullersta och verksamheten på den nya anläggningen Nyäng vid Flättnaleden blir hela fem år.

Vid tisdagens sammanträde i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska detaljplanen för anläggningen klubbas. I planen finns ytor för bygge av ridhus och stall med ridbanor och parkering.

Intresserade entreprenörer kommer att kunna lämna anbud utifrån ett underlag med ritningar och tekniska beskrivningar.

– Anbuden kommer in någon gång i april. Sen ska vi utvärdera och lägga fram förslag, säger Pasi Rönkkö.

När kommer spaden i jorden?

– Tidigast i höst. Sen får man nog räkna med att det tar två år innan hästar och personal är på plats och verksamheten kan börja.

Vem som ska driva verksamheten är inte klart. Enligt planen ska det till att börja med finnas plats för 30 ridskolehästar. Detaljplanen möjliggör en senare utbyggnad för ytterligare 20 hästar och ett ridhus.

Anläggningen ska kunna användas av föreningar inom olika ridsportgrenar. Flera lokala intresseföreningar har varit delaktiga i planeringen.

Beslutsfattarna har varit tydliga med att anläggningen byggs för att ge möjlighet för barn och ungdomar att rida och umgås med hästar. Läget och tillgängligheten har varit en viktig parameter. Der är cykelavstånd från centrum och nära busshållplats.

– Vi bygger för barn och ungdomar och det är viktigt att de kan ta sig hit tryggt och säkert, sa kommunalrådet Malin Hagerström, (MP), då planerna presenterades i januari 2018.