Lantbrukarens ungdjur och kalvar var kraftigt avmagrade då djurskyddsinspektörerna gjorde kontroller. Enligt länsveterinären som undersökt nötkreaturen var det ingen tvekan om att djuren lidit.

Lantbrukaren medgav själv under förhandlingen i Nyköpings tingsrätt att djuren varit lite för tunna men hävdade att de utfodrats enligt en fastställd plan. Lantbrukaren sa dock att djuren inte lidit.

Tingsrätten skriver i domen att lantbrukaren har visat en oaktsamhet som är att bedöma som grov. Påföljden blir villkorlig dom och 60 dagsböter. Lantbrukaren ska också betala en företagsbot på 15 000 kronor.

Vid inspektionstillfällena i oktober förra året noterades att djuren var smutsiga. Men tingsrätten skriver att det inte är klarlagt vilken grad av nedsmutsning som krävs för att ge upphov till lidande och det framgår inte heller av åtalet hur länge djuren varit smutsiga. Det är inte heller bevisat att djuren saknat vatten.