1954 startade Lions club Nyköping. Genom åren har Barnens dag-tåget och hamnfesten varit stora grejer för klubben.

Men allt har ett slut och med tidens tand att det blivit allt svårare att få människor att engagera sig ideellt har även Lions drabbats. Påstötningar och försök att få in nytt blod har inte lyckats, varför klubben nu har lagts ner.

– Vi har haft tolv medlemmar nu, nästan alla är ålderstigna och vi har haft dödsfall på entusiaster som varit bra ledare. Då vi inte fått in nya medlemmar har vi inte kunnat fortsätta. Det är väldigt synd, tycker föreningens kassör Klaus Lange.

Han lyfter fram Lions som ett föredöme i att få fram pengar till välgörenhet via medlemsavgifter, fonder och lotterier med mera. Lions Club International har över 100 år på nacken, kom till Sverige efter andra världskriget och Stockholm blev den första europeiska lionsklubben och några år därpå även Nyköping. Lions har cirka 1,3 miljoner medlemmar i drygt 200 länder.

Klaus Lange kommer ta med sig minnena av andan, kollegorna och samvaron.

– Är man medlem i Lions kan man kalla på en kollega, i vilket land som helst, och få hjälp. Det är en trygghet, att ha hjälp i alla länder. Jag minns en person från vårt lions som fick hjälp i Italien, blev guidad runt och fick mat, herre min je det fungerade verkligen. Att vara medlem har betydligt mer status i utlandet än här, tycker Klaus Lange.

Han kommer sörja nedläggningen, men har fortsatt 78 år ung kvar sitt engagemang som kassör i SPF Oppeby Harg.