Moderaternas partisekreterare besökte Brandkärrsskolan – och gillade vad han såg.

– Det här är ett av många områden där det finns social utsatthet, hög arbetslöshet och där många invånare kommer från andra länder. Det är kända problem och utmaningar och då är det roligt att besöka en skola som lyckats på många sätt, säger han där vi står på den för eftermiddagen öde skolgården.

Nyligen har Strömmer tillsammans med lokala moderater pratat med lärarna på skolan som nästan bara har elever som har ett annat språk än svenska som modersmål.

Artikelbild

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer besökte brandkärrsskolan tillsammans med de lokala partikamraterna Anna af Sillén och Ahmad Eid.

– Det som de lyckats med här är dels att de bara har behöriga lärare. Sedan bygger man en långsiktig relation med elevernas föräldrar och så är det fokus på det svenska språket. Att det är en självklarhet att undervisningen sker på svenska, fortsätter han.

I dagarna har Alliansen kommit med nya förslag på hur de vill förändra skolan. Det handlar bland annat om betyg från fjärde klass, tioårig grundskola och att införa ordningsbetyg i gymnasiet.

Hur skulle det här påverka skolorna i Nyköping om det infördes?

– Tar vi ordning som exempel så är det en viktig del för både lärare och elever. De signaler vi får i Nyköping är att man generellt vill ha mer lugn och ro i skolan, men jag kan inte säga att det skulle vara mer problem här än någon annanstans, säger oppositionsrådet Anna af Sillén (M).

– Det varierar mycket och det finns en del skolor i Sverige med enorma ordningsproblem där gäng tagit över korridorerna. Ordning i skolan har lämnat kepsnivån, säger Gunnar Strömmer.