– Det är ingen kris när det gäller skollokaler men om vi inte investerar i den takt vi behöver så kommer det bli kris, säger kommunalråd Urban Granström (S).

På den punkten är han bestämd. Men på frågor om samarbete är han mer vag.

Är du intresserad av blocköverskridande lösningar?

– Det kan man väl vara men de röstade emot att det skulle göras en förstudie (Träffenförskolan). Hade vi gått på den linjen hade vi inte stått här i dag och det går inte, säger Granström.

Du säger "det kan man väl vara". Är du öppen för blocköverskridande lösningar?

– Vi hade kunnat göra upp om att bygga en förskola här men de röstade nej till den. Om de röstar nej till den, hur ska vi kunna ha blocköverskridande lösningar då? Vi måste fram med fler förskoleplatser, säger han.

Tycker ni att ni har bjudit in till diskussion?

– Ja, någonstans är det så att om man sitter i opposition så måste man ta ställning till de förslag som majoriteten kommer med. Om man då säger nej vad är det då att diskutera?

Läs mer:Här ska nya förskolan byggas i Nyköping – för 150 barn

Nicklas Franzén (V) är inne på samma linje som Granström på frågor om samarbete.

– Då måste man våga fatta beslut.

Malin Hagerström (MP) tycker att långsiktiga blocköverskridande lösningar är bra och tycker dessutom att majoriteten har bjudit in till diskussion. Men hon ser också att det finns en tidsaspekt som försvårar.

– Vi har bjudit in men vi kan alltid fundera på om vi kunde ha bjudit in mer. En majoritet måste gå vidare och vi ser att vi måste göra de här investeringarna, säger hon.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Kent Petterson (S) står fast vid sin ståndpunkt men tycker att det viktigaste är att Nyköping får fram nya förskoleplatser.

– För det fattas några stycken nu under våren, så det är jätteviktigt att vi kommer i gång med en ny förskola.