Det var under måndagen som majoriteten presenterade planerna på en ny låg- och mellanstadieskola, för uppemot 700 elever, vid Rosvallaområdet. Kritiken lät inte vänta på sig.

Moderaternas Anna Af Sillén (M) var snabbt ute och kritiserade planerna.

– Den skulle jag minst halvera och det skulle ändå vara en stor skola, säger hon och Allianskollegan Martina Hallström (C) är även hon kritiskt till att förslaget.

– Det känns inte långsiktigt och inte hållbart för hela kommunen, säger hon.

Även läsare har kritiserat planera på SN:s Facebooksida.

Majoriteten anser att förutsättningarna i skolan har förändrats. Skolor behöver ha många lärare för att ha tillräckligt med kompetens.

– Man behöver ha arbetslag som behöver alla kompetenser som är nödvändiga. Det går från åtta ämnen på lågstadiet till sexton ämnen på mellanstadiet, säger Urban Granström (S) kommunstyrelsen ordförande.

De kraven gör att skolan behöver vara relativt stora för att leva upp till skollagen, menar Granström.

– Och det finns med när man planerar för att bygga en verksamhet, säger han.

Gruppledaren för vänsterpartiet Nicklas Franzén (V) lyfter även fram att moderna byggnader är bättre byggda för att klara flera barn.

– Skolor som vi bygger i dag ser inte ut på samma sätt som när de byggde dem på 60-talet. Det är inte rättvist att jämföra exempelvis Alpha med Oppebyskolan, säger Nicklas Franzén.

Och Malin Hagerström (MP) tar ett exempel från förskolan. Grindstugan är en av Nyköpings större förskolor.

– Om vi tittar på Grindstugan så ser inte jag det som en stor förskola. De har byggt avdelningarna så att de är skiljda och har egna innegårdar. Så det beror på hur man utformar förskolan, säger hon.

Men det finns även ett ekonomiskt perspektiv.

– När Nyköping växer måste man investera och det är klart det kostar mer att bygga tre mindre förskolor än en större, säger Nicklas Franzén.

På samma sätt som det finns en tidsaspekt att ta hänsyn till, enligt Malin Hagerström och syftar på den nya låg- och mellanstadieskolan på Rosvalla.

– I just det här fallet handlar det om planeringstid. Hur snabbat kan man bygga något och vad är förberett, säger hon.

– Vi behöver platser nu, säger Nicklas Franzén.

Finns det inte en risk att ni bygger stort för att ni behöver platser men att det inte är bäst ur ett pedagogiskt perspektiv?

– Nej, när det görs prognoser, det är samhällsbyggnad och division barn, utbildning och kultur som gör det, så tittar de på behoven och var det behövs byggas för att bäst leva upp till de förväntningar och behov som skolan har över tid. Dessutom har kommunen har alltid ett ansvar att leverera skola och förskola till alla barn. Vi kan inte komma ifrån det ansvaret, säger Urban Granström