En man i Nyköpingstrakten begärde ut handlingar kring sin sjukskrivning i mitten av april 2018. Försäkringskassan ska då ha gjort bedömningen att handlingarna skulle skickas ut, men så blev inte fallet. Några handlingar skickades aldrig till mannen.

I slutet av april valde mannen att anmäla Försäkringskassan till JO. I slutet av juni inkom JO:s remiss till Försäkringskassan där JO begärde yttrande kring varför utelämnandet av de allmänna handlingarna tagit sådan tid.

Därefter dröjde det ytterligare två veckor innan handlingarna kring mannens sjukskrivning lämnades ut.

Försäkringskassan medger att de tagit för lång tid på sig att lämna ut handlingarna till mannen och får alltså nu kritik av JO.

JO påpekar i sin bedömning att allmänna handlingar, som inte omfattas av sekretess, ska lämnas ut genast eller så snart som det är möjligt. Besked i en utlämningsfråga ska ske samma dag, möjligtvis kan någon eller några dagar vara godkända om det är nödvändigt för att ta ställning kring ett utlämnande.

JO anser dock att Försäkringskassan i detta fall inte hade några godtagbara skäl till dröjsmålet och Försäkringskassan får kritik för den långsamma handläggningen.