Kommunen försöker erbjuda boende i Nyköping i första hand, istället för externa placeringar. Ändå finns för tillfället 27 personer med LSS-beslut som bor i andra kommuner, uppger Stefan Heinebäck, socialchef vid Nyköpings kommun.

– Har vi inte boenden att erbjuda i egen regi så måste vi ändå verkställa beslut, säger han.

Hur ser du på att 27 personer som har sökt i Nyköping och har rätt till LSS-boende är placerade i en annan kommun?
Artikelbild

| Här på aktervägen 4 vid Brandholmen står ett boende nästan klart för 12 personer. Sammanlagt står 25 nya platser snart klara.

– Vi tittar utifrån varje individs behov som har fått beslut om insats. Dessa behov kräver ibland att vi behöver upphandla en boendeplats hos en annan aktör som har just denna specialistkompetens utifrån individens behov. Den aktören kan geografiskt finnas både i Nyköping men också utanför kommunen.

Snart kan det bli ändring på bostadsbristen. Tre nya boenden, så kallade LSS- och SoL-boenden byggs i kommunal regi.

De tre nya boenden ligger i Bryngelstorp, Stigtomta och på Brandholmen.

Tillsamman med andra kommunala enheter har divisionen för social omsorg ­– som löpande tar fram prognoser – dessutom sett att behovet ökat av LSS och SoL-boenden.

­– Vi ser att vi har en viss kö de kommande åren, även om det kan skifta från år till år, säger Stefan Heinebäck, socialchef vid Nyköpings kommun.

Trots att kommunen lägger miljontals kronor på tre nya boenden kan vissa personer kan ändå komma att behöva placeras externt i framtiden.

– Vi kan inte alltid erbjuda utan måste gå ut och upphandla därför att omsorgsbehoven är så stora, säger han.

Alltså när det vardagliga stödet för den enskilde inte kan tillgodoses i kommunen, förklarar Stefan Heinebäck.

Inflyttningen till boendet i Bryngelstorp och Brandholmen kommer successivt att ske före och efter sommaren. Men inflyttningsdatumen kommer skifta för de som flyttar in.