Det är företaget Cowi som gör de geotekniska undersökningarna utmed sträckan Sillekrog – Stavsjö, på uppdrag av Trafikverket.

Just nu är fältundersökningar aktuella nära den befintliga järnvägen vid Ekensberg-Sjösa, samt vid Ingemundsta nära Sillekrog. Näst i tur står ett område öster om Gammelsta vid Kila-Hässelby samt vid Skavsta.

– Syftet är att få bättre underlag för att projektera Ostlänken. Provborrningar har pågått sedan 2016, och de fortsätter utmed hela banan i etapper, säger Anne Kasselbäck, projektledare för sträckan som går genom Nyköpings kommun.

Jordens egenskaper undersöks, och vilken belastning den tål. Proverna tas med hjälp av en borr och skickas till laboratorium.

Proverna vid Ekensberg tas i ett område där många motionerar eller rastar sina hundar.

Får allmänheten vistas där arbetet sker?

– Inga problem, allmänheten kan röra sig där, precis som vanligt, säger Anne Kasselbäck.

Ostlänken är en del av den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg. Ostlänken ska gå mellan Järna och Linköping, och beräknas enligt Trafikverket vara klar mellan 2033 och 2035.