I två dagar har SN försökt att nå representanter för klubben, för att ställa frågor om varför man gick med på det nya avtalet.

Någon klubbrepresentant har inte gått att nå. Och på mer central nivå i Metall vet man inte vad som ligger bakom.

– Klubbarna är suveräna i att teckna sådana här avtal. Och än så länge har jag inte hunnit sätta mig in i vad som hänt, säger Dan Söderqvist, ordförande i IF Metall Sörmland.

Däremot kommer han att sätta sig in i ärendet. Precis som SN har även IF Metall Sörmland nåtts av det kraftiga missnöjet bland de anställda, och avdelningen har därför beslutat att gå till botten med vad som hänt, berättar Dan Söderqvist.

– Det är vi skyldiga att göra när så många av våra medlemmar är upprörda. Eller egentligen räcker det ju med att en person är upprörd. De betalar ju oss för att få hjälp. Jag kan lova att vi ska titta på detta väldigt, väldigt noga.

På torsdag nästa vecka ska ett första möte hållas, med representanter från klubben och med personal från förbundet centralt. Vad genomlysningen kan resultera i, vågar Dan Söderqvist inte spekulera kring.

– Jag har ingen aning om vad som ligger bakom detta. Allt är kanske helt enligt lagen och klubben kanske har gjort allt rätt. I dagsläget vet jag inte detta utan den kunskapen ska vi skaffa oss.

Oavsett hur det förhåller sig, har du förståelse för medlemmarnas frustration?

– Jag kommenterar inte den frågan, förrän jag vet mer.

Enligt uppgifter till SN har medlemmarna skickat en protestlista till bland annat Metall?

– Jag kan inte kommentera vad medlemmar säger till oss. Vi har tystnadsplikt i det avseendet, säger Dan Söderqvist.