– Man brukar komma in här, säger kommunalrådet Urban Granström (S) som var först på plats för ministerbesöket i industriområdet vid Slakthuset i Nyköping.

Strax efter att han försökte komma in på det stora tegelhusets kortsida öppnades en liten dörr på långsidan och Trifilons vd Martin Lidstrand kikade ut.

– Vi har vuxit lite sedan du var här sist, säger han till kommunalrådet och visar in i en helt ny del av lokalen.

Artikelbild

Resväskan av hampaplast togs fram i samarbete med det företag som beställde den av Trifilon. Efter att ha visats i USA sålde den i flerdubbla mängder jämfört med vad företaget hade räknat med.

Det var inte länge sedan Urban Granström var på besök senast, men sedan dess har företaget dubblat sin produktionsyta och snart kommer det att behövas lika mycket till. För så fort fram går det för plastkompositföretaget Trifilon. Att tillverka hållbar plast på bland annat biofiber gör att plastanvändningen minskar i samhället. Något som ligger helt rätt i tiden.

– Det är en jättestor fråga och vi behöver göra otroligt mycket, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Allt som har att göra med att minska användningen av plast och återvinna plast betyder jättemycket.

För Europa som omges av Atlanten, Medelhavet och Nordsjön är plastmängderna i havet en enorm utmaning, påpekar ministern. Även regeringen arbetar för att vi ska minska användningen av plast.

Artikelbild

S-ministern Helene Hellmark Knutsson besökte Nyköpingsföretaget Trifilon tillsammans med kommunalrådet Urban Granström (S). Vd Martin Lidstrand visade bland annat raffinerad hampa som används i den miljövänliga plasten.

Trifilons vd Martin Lidstrand bekräftar att företaget ligger rätt i tiden.

– Inom plast industrin är det hållbarhet som gäller. Och vi har ett försprång. Kalla oss naiva, men vi har en produktion som är proaktiv medan andra har haft en mer reaktiv produktion utan att tänka på hållbarhet och miljö. Hade de haft en mer proaktiv produktion hade det hade det inte funnits någon plats för oss.

Artikelbild

Urban Granström valde att bjuda forskningsminister Helene Hellmark Knutsson till Trifilon. – Ett Nyköpingsföretag som växer, det är ju jättekul, det är kopplat till forskning och dessutom ett grönt företag. Vi tror att det kommer att gå långt, sade han. Med på besöket var även Sofia Amloh (S), riksdagskandidat från Nyköping.

Företaget har gott om både investerare och affärspartners och har samarbeten i olika delar av världen. I dag produceras 50 kilo plast i timmen i lokalen i tegelhuset, i december planerar de att öka till 500 kilo i timmen och till 2021 hoppas de ha maskiner som producerar 2000 kilo plast varje timme.

– Sedan, efter det, kan vi fundera på hur vi ska bli riktigt stora, säger Martin Lidstrand.

Ministern flikade in med frågor om antal anställda, miljöpåverkan i produktion, omsättning, möjligheter att rekrytera rätt personal. Företag som Trifilon är precis sådana som regeringen tror att Sverige kan konkurrera med. På miljö- och klimatområdet ser regeringen en framtid för svenska företag.

– Det är där vi ser att vi kan bidra, framför allt med nya produkter.