Bussen stod på en parkeringsplats på Marsvägen, och plötsligt slog stora lågor upp.

Enligt räddningstjänsten var elden snabbt släckt, och hotade inte att sprida sig till intilliggande bilar och bostadshus.

Polisen rubricerar händelsen som skadegörelse genom brand.