Vi träffas i Skolsalen i den gamla delen av Nyköpings lasarett. Det moderata landstingsrådet Magnus Leivik (M) och oppositionsråd Anna af Sillén (M) har bjudit till pressträff för att presentera partiets lösningar på hur man ska komma tillrätta med överbeläggningen och de långa operationsköerna på Nyköpings lasarett. Magnus Leivik inleder med att sammanfatta tillståndet på lasarettet och menar att det är rekord i överbeläggningar och att verksamheten är beroende av hyrpersonal.

Magnus Leivik vill utöka barnsjukvården med fyra platser nattetid. Men hur det ska gå till kan han inte svara på. I dag finns en barnklinik som är öppen dagtid och två barnobservationsplatser nattetid. Det finns även ett beslut om att utöka med ytterligare en observationsplats från 2019. Men att utöka barnsjukvården kräver specialistkompetens nattetid och Magnus Leivik medger att verksamhetscheferna alltid har sista ordet om det är ekonomiskt försvarbart.

Anna af Sillén menar att Moderaterna inte är nöjd med sjukvården som den ser ut i dag, varken som region eller kommun, något man nu vill ändra på.

– Vi har en vision för lasarettet där rimliga väntetider för patienterna och personalen är nyckeln. För att nå dit måste vi bli en attraktiv arbetsplats och undvika hyrpersonal, säger Anna af Sillén.

Att kommunen och landstinget får till ett bättre samarbete är en framgångsfaktor tror de båda, men avgörande är en bra personalpolitik och då krävs även bra ledarskap.

Magnus Leivik är däremot inte beredd att driva frågan om hyrpersonal på riksnivå för att minska det systematiska överutnyttjandet av hyrpersonal som i dag kritiseras på olika instanser. Utan hänvisar till att frågan om personal handlar om trivsel och ledarskap.

– Det finns 500 legitimerade sjuksköterskor i Sörmland som jobbar med något annat än sjukvård i dag och vi en majoritet som lämnat walk over i personalfrågor. Vi behöver bli en bättre arbetsgivare för att få folk att stanna, säger han.

För att patienter som är i behov av hjälp från både kommun och landsting inte ska hamna mellan stolarna, vill Moderaterna att region och kommun ska ha ett effektivare samarbete. Magnus Leivik hänvisar till Skaraborgsmodellen där kommun och region justerar kostnaderna för patienter i efterhand i stället för att dividera vem som ska ansvara för vad.

– Lös uppgifterna först, ta betalningen sen, säger Magnus Leivik.