Under hösten har både elever och personal på Tessinskolan klagat på besvär av luften i lokalerna. Det har lett till att prover har tagits i 20 salar och en korridor. När de 90 procent av alla golvmattor på Omega behövde bytas ut. Även här var orsaken att mögel hade hittats till följd av en fuktskada som tros ha kommit från vatten som har trängt in under mattorna vid städning. Under renoveringen som fortfarande pågår har eleverna fått flytta till Tessinskolan.