Två punkter partiet driver är att Nyköping ska vara en miljö- och cykelvänlig stad. Något som innebär att staden planeras utifrån gång-, cykel- och kollektivtrafik före bilen.

– Vi vill att kommunen ska utvecklas hållbart. När vi planerar staden vill vi börja med att prioritera barn och ungas väg till skola och förskola, säger Malin Hagerström, gruppledare för Miljöpartiet i Nyköping.

Som ett steg i att bli mer miljövänliga vill de att kommunen på sikt ska kunna bli självförsörjande på el. Jonas Augustsson, sjättenamn på listan, tar upp att Nyköpingshem redan i dag har solceller på ett antal fastigheter.

– Om vi i framtiden blir mindre beroende av rysk gas och kan producera egen el kanske det även går att sälja överskottet. Det skulle gynna oss och göra oss mer självständiga.

Miljöpartiet vill även storsatsa på Nyköpingsån med hundra miljoner kronor för att utveckla miljön och tillgängligheten. En satsning som de menar till stor del skulle kunna finansieras med bidrag från bland annat EU.

– Nyköpingsån är en jätteviktig del av Nyköping. För att vårda den och utveckla området förutsätter att man inte splittrar upp ägandet. Vi vill utveckla vattenvägarna för fiskar och fritidsverksamhet. Genom att vi äger vattendomarna kan vi börja utveckla stränder, promenadvägar och miljön för den här viktiga delen av Nyköping, säger Gunnar Åsell.

För äldre med hemtjänst vill partiet att ledsagning till restauranger ska bli en möjlighet. Något de menar skulle innebära arbetstillfällen som även skulle avlasta undersköterskorna.

– Det skulle vara i stället för matdistribution. Om man har rätt till hemtjänst ska man en eller två gånger i veckan kunna bli körd till närmsta lunchrestaurang, säger Malin Hagerström.