Moderata ungdomsförbundets sörmländska distrikt är ute på värvarturné. Men när de kom till Tessinskolan tog det stopp.

– Vi har blivit utkastade, trots att vi först hade fått tillstånd. Det är djupt problematiskt när demokratin stängs ute på det här sättet, särskilt under kommande valår, säger Marko Biscevic, förste vice distriktsordförande i MUF Sörmland.

Han och Emil Ahmadi, ledamot i distriktsstyrelsen, beskriver att de kände sig välkomnade av såväl elever och personal när Peter Sund efter en halvtimme kom och drog tillbaka tillståndet att bedriva kampanjarbete bland gymnasieeleverna på Tessinområdet.

– Främst var det för att vi hade energidricka med oss. Vi tänkte bjuda elever som blir medlemmar, men bara de som har rätt att dricka det. Vi kollar hur gamla de är, eftersom högstadieelever inte har rätt att göra dricka energidricka. Vi sa att vi kunde ta bort drycken, och efter ett tag ändrade han (Peter Sund) inställning och sa att han inte var arg på oss, men att vi fick gå ändå, säger Biscevic.

Han fortsätter:

– Redan i dag får alldeles för få ungdomar vara med och påverka. Ungdomar stängs ute – och i dag fick vi ju se det i verkligheten.

Peter Sund själv blev uppmärksammad på att MUF-ledamöterna delade ut energidryck och att han över huvud taget inte visste om att de två ledamöterna fanns på skolan.

– Jag meddelade att de inte kan dela ut energidryck på en högstadieskola och att de dessutom var på min skola utan att jag hade gett tillåtelse vilket inte är okej. Det är rektor som bjuder in politiska företrädare och skolan, eller skolgården, är ingen allmän plats, vilket en del kan tro, konstaterar Peter Sund.

Samtidigt hade de sökt och fått tillåtelse av er skola att komma?

– Ja och det beklagade jag. För det är inte säkert att de gjort något fel, utan det kan vara vi som har brustit i kommunikationen mellan gymnasiet och högstadiet. Men jag som rektor tog beslutet, då det är min skola också.

Sund påpekar att det är viktigt att skolan tar ansvar att presentera politisk information på ett sakligt sätt, men att politiker ska respektera skolan som ett viktigt demokratiskt forum.

– Politiska företrädare kan alltid ställa frågan, men det är alltid rektor som bjuder in och vi gör det enbart i undervisningssyfte. Att bara stå på plats för informationsspridning är helt oreglerat, då sätter vi det inte i utbildningssammanhang, utan vi vill ta ansvar.

Från och med årsskiftet träder dessutom en ny bestämmelse i skollagen i kraft för att tydliggöra vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska partier. Precis som i detta fall har rektor makt att bestämma hur allt ska gå till i stora drag, till exempel begränsa antalet partier som bjuds in till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet.

– Jag har inte satt mig in i det, men jag kan tänka mig att det är större tryck på gymnasiet där förstagångsväljarna finns. Så vi får se hur det blir nästa år helt enkelt, avslutar Peter Sund.