Arbetet med att bygga en ny, stor skola i Oppeby fortsätter. Fler skolplatser behövs på många håll i Nyköping, inte minst i Oppeby där det planeras för bostäder för mer än tusen nya invånare de närmaste åren. Därtill är gamla Oppebyskolan, där Släbroskolan numera också håller till, gammal och sliten.

Totalt går i dag 370 elever i Släbroskolan och gamla Oppebyskolan och planen är att i stället bygga en ny skola med plats för mellan 600 och 700 elever, en ny förskola för 150 barn och även en ny idrottshall. Några av de gamla skolbyggnaderna kan eventuellt komma till användning även i framtiden, men de flesta ska ersättas med nya lokaler.

Vid bygg- och tekniknämnden möts på tisdagen var beslutades att inleda detaljplanearbetet för den nya skolan. Alliansen lämnade ett särskilt yttrande med anledning av förskolan.

– Vi tycker att det är lite för många barn. Vi vill inte att man skapar en jätteförskola av oaktsamhet utan att man beaktar vilka andra lokaler som finns i närområdet, säger Tommy Jonsson (M), andre vice ordförande i nämnden.

[map type="google-maps" lat="58.76941295865999" long="16.97622074865717" zoom="14" view_type="roadmap" marker="true"]

Här planeras nya skolan.