Gamla konsthallen, Slottsvakten, väntar på nya hyresgäster. Men först ska marken saneras från föroreningar, bland annat cancerframkallande tjärämnen. Ämnena härrör från utsläpp från ett gasverk, som fanns där fram till 1910. Även invändigt ska det saneras, och även renoveras.

Under tisdagen började stora hål att grävas i sluttningen ner mot Nyköpingsån, där jorden ska analyseras. Enligt kommunen ligger föroreningarna en bit ner i marken, och att vistas på området är inte farligt.

Saneringen utförs av företaget Svevia som har stor erfarenhet av liknande arbeten. Marken forslas bort för hantering på ett säkert sätt, och området är inhägnat.

Den utvändiga saneringen beräknas vara klar till årsskiftet, och finansieras av Naturvårdsverket. Den invändiga saneringen och renoveringen beräknas vara klar till sommaren 2019 och finansieras av Nyköpings kommun.