Striden handlar om hur stor skolpengen ska vara för 2019. Friskolorna hade fått besked om en viss nivå men i samband med decemberutbetalningen sänktes den plötsligt.

Orsaken var att hyreskostnaden för de kommunala skolorna blev lägre än förväntad. Eftersom storleken på skolpengen till friskolorna grundar sig på vad den kommunala skolan kostar, höll kommunen inne med miljontals kronor.

En stor mängd friskolor överklagade, med viss framgång. Förvaltningsrätten beslutade om inhibition, vilket innebär att kommunens beslut inte gäller fram till dess att tvisten är rättsligt avgjord. Men kommunen överklagade till kammarrätten, som nu har hävt inhibitionsbeslutet.