Avtalet kommer skrivas under i november och det trots bråket med Trafikverket om var stationen vid Skavsta ska ligga. Avtalet har varit muntligt klart sedan 2016 men i somras brusade kommunalråd Urban Granström upp efter att Trafikverket kommit med nya planer.

Trafikverket hade tittat på ett nytt läge för den station som var planerad att ligga ute vid Ostlänkens huvudbana. De nya planerna innebar att stationen förvisso skulle hamna vid Skavsta, men på bibanan i stället. Något som gjorde kommunalråd Urban Granström (S) väldigt irriterad och sa då med anledning av de 84 miljonerna "Vi har bara tagit i hand, inte skrivit under något".

Men nu skriver alltså kommunen på ändå i november. Men först ska det tas beslut i kommunstyrelsen och sedan i fullmäktige.

– Skavsta finns inte med alls i vår del av Sverigeförhandlingen, säger Urban Granström och menar att pengarna och bostäderna som nu lovats har med resecentrum att göra.

Du var väldigt irriterad och sa att ni bara tagit i hand. Varför skriver ni på nu ändå?

– Det är viktigt att ta nästa steg och sortera ut frågorna. Det är en sak med resecentrum inne i Nyköping, där är vi överens nu. Sedan får vi fortsätta jobba med Skavstadelen. Det är viktigt att komma vidare också.

Släpper ni inte trumf på hand nu?

– Nej, det tror inte jag. Det spelar nog inte så stor roll i de diskussionerna. Där (Skavstastationen) finns det andra frågor vi måste lösa, säger Urban Granström och anser att de 84 miljonerna är knutna till resecentrum inte till Skavstafrågan.

– Även om jag fortfarande är irriterad på Skavstafrågan måste vi sortera ut att det är en fråga och resecentrum är en annan fråga.

Även Trosa har nu kommit överens med Sverigeförhandlarna. De bidrar med 1700  bostäder och 47,5 mnkr i medfinansiering. Tillsammans med Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Region Östergötland och Landstinget Sörmland är avtalet på 525 miljoner kronor och sammanlagt åtar sig kommunerna att bygga 55 000 bostäder.