– Vi har en väldigt stor efterfrågan på alternativa gravskick och då är det askgravplatser och askgravlundar som efterfrågas. Tidigare har det varit minneslundar som efterfrågats men man har väl tyckt att det har varit lite för anonymt, säger Kalle Hansson, kyrkogårds- och fastighetschef inom Nyköpings församling.

I Nyköpings församling finns sedan tidigare två askgravlundar, en på Nya kyrkogården och en på Västra kyrkogården.

En ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen om att få anlägga en tredje och den vill Nyköpings församling placera på Östra kyrkogården.

Artikelbild

Vid den här plasten vill Nyköpings församling anlägga askgravlunden.

Det blir en mindre askgravlund som kommer att anläggas i anslutning till minneslunden, vid en yta på kyrkogården som i nuläget är tom.

– Den kommer inte bli speciellt stor eftersom utrymmet på Östra kyrkogården är ganska begränsat. Det handlar om två rektanglar som kommer ligga längst ner mot parken vid polishuset, säger Kalle Hansson.

När det gäller själva utformningen vill man att den ska smälta in i kyrkogårdens barockstil. Så fyrkantigt som möjligt är det som gäller, berättar Kalle Hansson.

– Minneslunden som finns på Östra är väldigt vacker i sig och askgravlunden blir en förlängning på den. Vi har verkligen försökt att gå så försiktigt fram som möjligt för att inte förvanska den fina miljö som redan finns.

En arkitekt i Norrköping har tagit fram ritningar och personal inom församlingen har fått vara med och tycka till om utformningen

Får Nyköpings församling grönt ljus från Länsstyrelsen så kommer arbetet att påbörjas i augusti, därefter tar det upp till fyra månader innan anläggningen står färdig.

Och det har redan kommit förfrågningar om gravsättning i den planerade askgravlunden.

– Det kan säkert komma en och annan förändring jämfört med ritningarna, men vi räknar med att det här går igenom. Det är det här som folk efterfrågar i dag, säger Kalle Hansson.

Börjar det bli fullt på de andra askgravlundarna?

– Ja, på Nya kyrkogården kan vi bara gravsätta i ett år till, så där håller vi och projekterar för en ny askgravlund. Den på Västra kyrkogården är ju ganska ny så där har vi plats ganska många år framöver.